06-40 07 60 02 info@gibonline.nl ☎ ✉

Wat doet GiB?

maatwerk Ieder gezin is uniek en zal dan ook een behandeltraject op maat aangeboden krijgen. Passend bij het gezin en bij de individuele gezinsleden. Voor sommigen werkt praten goed, anderen hebben juist meer baat bij samen dingen doen en ervaren. Praktijk GiB speelt zoveel mogelijk in op wat uw gezin vraagt. Indien nodig of gewenst kunnen de gezinsgesprekken ook bij u thuis plaatsvinden.  Wat is systeemtherapie?
samenwerking In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat uit de inhoud van de gesprekken blijkt dat inzet van andere disciplines nodig of wenselijk is. In die gevallen kan praktijk GiB ten allen tijde zorgen voor de inzet van andere disciplines zoals bijvoorbeeld een kinder- en jeugdpsychiater, individueel psychotherapeut of psychomotore therapeut.
Verwijzing en kosten U kunt zich aanmelden voor behandeling in onze praktijk via uw huisarts, medisch specialist of via de gemeente (centrum Jeugd en Gezin of team Jeugd). Met een juiste verwijzing wordt de behandeling volledig vergoed (geen eigen risico/geen eigen bijdrage).
 'We doen het samen'
© Copyright GiB / Ontwerp Studio Crone